ב"ה

עוד מעט יגיע הגרר

השבוע אנו מתחילים באחד השלבים החשובים ביותר בשנה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

עוד מעט יגיע הגרר: השבוע אנו מתחילים באחד השלבים החשובים ביותר בשנה

אם השנה כולה היא כמו רכבת, חודש אלול הוא כמו גרר. וגם: אם מישהו עשה מעשה טוב במיוחד, השאלה היא מה הוא עשה קודם לכך...