ב"ה

לא להשתמש בציפורניים כלפי עם ישראל!

כ"א אב תשד"מ - 19 באוגוסט 1984

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לא להשתמש בציפורניים כלפי עם ישראל!: כ"א אב תשד"מ - 19 באוגוסט 1984

בשיחה חריפה, הרבי מדבר על אלו שמנצלים את חודש אלול כדי להוכיח ולדבר רעה על עם ישראל.
דף זה מופיע בשפות אחרות