בתלמוד ירושלמי מובאים הדברים הבאים, העוסקים בחטא ועונשו.

שאלו לחכמה: כיצד ייענש החוטא? השיבה: "חטאים תרדוף רעה" (ספר משלי).

שאלו לנבואה: מהו עונשו של החוטא? השיבה: "הנפש החוטאת – היא תמות" (ספר יחזקאל).

שאלו לתורה: מהו עונשו של החוטא? השיבה: "יביא (קורבן) אשם ויתכפר לו".

שאלו לקדוש-ברוך-הוא: מהו עונשו של החוטא? השיב: "יעשה תשובה ויתכפר לו". וכמו שנאמר "על כן יורה חטאים בדרך" – הבורא הורה לחטאים דרך לחזור בתשובה.