עתה, הינך מוכן לקיים את מצוות קביעת המזוזה. את הברכה יש לברך פעם אחת לפני קביעת המזוזות. את המזוזה הראשונה קבע בפתח הכי חשוב – בכניסה הראשית של הבית. ובשעת הברכה כוון על כל המזוזות שתקבע בשאר חדרי הבית.

אמור את הברכה: