מקום קביעת המזוזה הוא בצד ימין של המשקוף בחלק התחתון של השליש העליון.

המשקוף הימני הוא זה שלימינו של הנכנס לחדר, כלומר מצד ימינו של האדם הנכנס מן הרחוב לבית או מהפרוזדור לחדר השינה. במידה ויש כניסה לחדר משני כיוונים (למשל דלת בין המטבח לפינת האוכל), הצד הימני ייקבע לפי החדר שאליו נפתחת הדלת. אם אין דלת (או אם הדלת נפתחת לשני הכיוונים) החלט לפי חשיבות ותפקוד. למשל, בסלון שהוא החדר הכי חשוב בבית, נקבע את המזוזה מימין הנכנס לסלון.

כדי לקבוע את הגובה הנכון לקביעת המזוזה, השתמש בסרט מדידה, קבע קודם כל את גובה המשקוף כולו, חלק לשלוש, ואז מדוד שעור זה מתקרת המשקוף כלפי מטה. סמן את המקום. בחלק התחתון של שליש עליון זה יש לקבוע את המזוזה, כלומר תחתית המזוזה תהיה בדיוק מעל הסימון (ראה שרטוט).