המזוזה חייבת להיות קבועה היטב על מזוזת-הפתח, השתמש בפטיש ומסמרים, דבק מגע או דבק דו צדדי. וקבע את המזוזה מעל הסימון בשליש העליון.

מזוזה אמורה לנטות באלכסון, כשהחלק העליון מופנה כלפי פנים. (ראה שרטוט).

מיד לאחר סיום הברכה, קבע את המזוזה, והשתדל שלא להפסיק בדיבור וכדומה עד לסיום קביעת כל המזוזות הנותרות. זכור לקבוע את שאר המזוזות לפי הכללים.