לפני שתצא לרכוש את המזוזות, עליך לחשב לכמה מזוזות תזדקק.

לשם כך יש לדעת איזה פתח דלת ראוי למזוזה.

יש לקבוע מזוזה בכל פתח דלת בבית או במשרד המוביל לחדר,

מה נחשב "חדר"? חדר שגודלו לפחות 2 מטר על 2 מטר. חדר יכול להיות פרוזדור, הול, מזווה וכדומה.

* אם יש מספר דלתות המובילות לאותו חדר, יש לקבוע מזוזה בכל אחת מהן.

* פתחים ללא דלת (כגון מעברים בין חדר לחדר, חדר מדריגות וכדומה) דורשים אף הם מזוזה.

* חדרי שירותים ואמבטיה, וחדרים ארעיים (כמו סוכה) פטורים מן המזוזה.

ספור כמה פתחים יש בביתך ו/או במשרדך העונים לקריטריונים הנ"ל וקנה מזוזות בהתאם.