שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד (דברים ו, ד).

הצהרה זו אותה אנו אומרים מדי יום וערב, מכילה בתוכה את הפירוש הבסיסי של 'להיות יהודי': להחדיר בכל היום כולו ובכל דבר איתו אנו באים במגע את אחדות הבורא.

על מילים אלו ציווה אותנו ה': "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (דברים ו, ט). לפיכך, המזוזה – יריעת קלף העשויה מעור בהמה טהורה עליה נכתבה בידי סופר סת"ם (ראשי תיבות: ספרי תורה, תפילין, מזוזות) פרשת "שמע ישראל" – קבועה על מזוזת-הפתח הימנית בכל חדר בבתי ישראל.

בנוסף לתפקיד המזוזה להזכיר לנו על תפקידנו הייחודי בתור יהודים ואת אמונתנו בבורא העולם, המזוזה מסמלת גם את השגחתו ושמירתו של ה' על בתי ישראל והדרים בתוכם.

בצידה האחורי של המזוזה כותב הסופר את השם ש-ד-י (אחד מכינוייו של הקדוש ברוך הוא). אשר בהם מרומזים גם המילים: שומר דלתות ישראל.