כעת שסיימת את מצוות קביעת המזוזה, ביתך גאה לגלות את זהותו היהודית. אך בכך לא הסתיים הסיפור: המזוזה היא חפץ קדוש שחייב לעמוד תחת השגחה ושמירת קדושתו.

לפחות פעמיים בשבע שנים, לוקחים אנו את המזוזה לבדיקה אצל סופר מומחה לוודא שהמזוזה עומדת בכשרותה.

הסופר בודק את אותיות המזוזה שלא נסדקו או נמחקו, ושהמזוזה עדיין כשרה.

העירנות שלנו בבדיקת המזוזה נותנת למזוזה לבצע את המוטל עליה: להביא קדושה וברכה, הגנה ושמירה לתוך ביתנו.