בסיום כל סעודה שהכילה לחם אנו מברכים את ברכת המזון, הברכה שלאחר הסעודה. בשבת אנו מוסיפים קטע המדבר על ייחודיותו של היום ותפילה ש"טעם העולם הבא", לו אנו זוכים מדי שבוע, יביא אותנו אל היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים – היא תקופת המשיח.