יום חמישי יט תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,חמישי עם פירש"י.
תהילים:צ-צו.
תניא: אך הענין...'צד' החי' וכו'.

מהנהגות אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: כשנסע מביתו, אף שנשאר במקום אחד כמה חדשים. הי'[ה] אומר בכל יום אחר התפלה תפלת הדרך - בלא שם ומלכות.