יום רביעי יח תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,רביעי עם פירש"י.
תהילים:פח-פט.
תניא: פרק ד. ואולם... בנעימים.

דער אלטער רבי האט געזאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה האט מוחין דגדלות, און אין די צען יאר וואס ער האט געהארעוועט, האט ער אויסגעהארעוועט מוחין רחבים.

דריי יאר האט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, און נאכדעם איז ער געבליבען זיבען יאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין עבודה בפועל.