יום שלישי כד תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,שלישי עם פירש"י.
תהילים:קיג-קיח.
תניא: והנה יעקב...נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ [הצמח צדק]: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דאס אל ישעו בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.