יום ראשון כב תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: מטו"מ,ראשון עם פירש"י.
תהילים:קו-קז.
תניא: פרק ה. והנה... כדלקמן.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלאר די קאפ און ריין די הארץ. א חסידישע הנהגה טובה מאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידעשער ניגון שטארקט די תקוה ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.