יום שלישי יז תמוז (תש"ג)
שיעורים: חומש: פנחס,שלישי עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: אכן מספר...לא תמנוץ.

תענית, סליחות, אבינו מלכנו.

חלוק לוחות הראשונות ולוחות האחרונות:

בלוחות עצמן - הראשונות מעשה אלקים, השניות פסל לך. המכתב - חרות על הלוחות שכדרז"ל [שכדרשת רבותינו זכרונם לברכה] עירובין [נד. א] הוא רק בלוחה"ר [בלוחות הראשונות]. במעלת בני ישראל - בלוחה"ר [בלוחות הראשונות] צדיקים, כשעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, בשניות בעלי תשובה. במעלת משה - במתן תורה ניתן למשה אלף אורות במתנה, ובחטא העגל ניטלו ממנו ולא חזרו בלוחות שניות [רק בשבת נותנים לו כדאיתא בפע"ח [בפרי עץ חיים]. מעלת לוחה"ש [לוחות השניות] שניתן ג"כ [גם כן] הלכות מדרש אגדות כו', כפלים לתושי'[ה] כדאיתא בנדרים [כב. ב], וקירון עור פני משה.