Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

מה מברכים על...?

הפעלה אוטומטית

מה מברכים על...?

אתם רוצים להכניס משהו לפה. רגע! לפני הכול, צריכים להודות לבורא העולם ולומר ברכה. אז מה מברכים על?... ערוץ יהדותון מגיש את התשובה!

כתוב תגובה

סדר לפי:
4 תגובות
1000 תווים נשארו
חני שניר קרית ים 22 אפריל 2018

איך אפשר להוריד את הסרטון? השב

אפרים 18 ינואר 2016

יפה מאד ומרגש השב

יפה 24 אוגוסט 2014

מקסים! אבל למה אין קרדיטים? מי הכותבים? המפיקים? השחקנים? השב

יהודה 24 אוגוסט 2014

יפה! "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם"... אין כמו לברך את בורא העולם יתברך שמו :) :) השב