ב"ה

גם אם הממשלה תיתן לכם בלי סוף כסף, זה ממש לא מספיק

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

גם אם הממשלה תיתן לכם בלי סוף כסף, זה ממש לא מספיק

כי כסף לבד זה לא מספיק. צריך גם שתהיה ברכה בכסף