מותר לצבוע את השיער?

אני רווק מתבגר שמחפש בת זוג. השיער שלי מתחיל כבר להאפיר, ואני רוצה לצבוע אותו בשחור צעיר ורענן. יש בעיה עם זה?

בשביל מציאת בת זוג מותר

נגעת בנקודה נכונה. בתורה מופיע איסור ש"לא ילבש גבר שמלת אישה", והכוונה היא לא רק שלגבר אסור ללבוש בגדים נשיים אלא גם לא לטפח את הגוף בצורה נשית מובהקת. פוסקי ההלכה דנים בשאלת צביעת השיער, האם גם זה נכלל באיסור של "לא ילבש". בשורה התחתונה, אם אתה זקוק לצביעה כדי למצוא בת זוג ולהתחתן, מותר לך לעשות זאת.

מקורות: מנחת שלמה, חלק ב, סימן פו. שו"ת אגרות משה, יורה דעה, חלק ב, סימן סא.