הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!

התוועדוית תשכ"ו

מאה שנה להסתלקות-הילולא של אדמו"ר ה"צמח-צדק" - בלתי מוגה
להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה - בלתי מוגה
להמסיימות ד"בית רבקה" ולהמדריכות דמחנה "אמונה" - בלתי מוגה
לעסקניות של ישיבת "תומכי תמימים" ו"בית רבקה" תחיינה - בלתי מוגה

עיין בתוך הספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
ועד הנחות בלשון הקודש
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.