ב"ה

התוועדויות תשכ"ז

לתלמידים השלוחים לאוסטרליא - בלתי מוגה
להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה
קונטרס ט"ו סיון - תש"נ
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" ולמדריכות דמחנה "אמונה" תחיינה

עיין בספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.