ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שי' שברכו אותו, אור ליום ועש"ק פ' צו, י"א ניסן ה'תש"נ

תרגום מאידית