ב"ה

וידבר גו' אחרי מות, י"א ניסן (מאמר א'), ה'תשכ"ב

הנחה בלתי מוגה