ב"ה

אדנ' שפתי תפתח, י"א ניסן, ה'תשי"ב

הנחה בלתי מוגה