ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שי' שברכו אותו, מוצאי שבת קודש, אור לי"א ניסן ה'תשמ"ט

תרגום מאידית