ב"ה

ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנ"ש שי' שברכו אותו, י"א ניסן ה'תשמ"ז