ב"ה

למנצח לדוד, ש"פ צו, שבת הגדול, יו"ד ניסן (מאמר א'), ה'תשל"ב

הנחה בלתי מוגה