ב"ה

ראשי ממשלות ונשיאי מדינת ישראל על הרבי

דברי הערכה שנאמרו במשך השנים על הרבי, על-ידי ראשי ממשלות ונשיאים

יחיד-סגולה שניחן ביכולת ראייה למרחוק
חסידי חב"ד מדברים על רוח הקודש שפיעמה בו. מדינאים ואנשי צבא שנפגשו עמו הגדירו זאת כהסתכלות מפוכחת ומרחיקת-ראות. ואני סבור ששני הדברים חד הם
עם לבדד ישכון
למרות האינקוויזיציה, הגירושים או הפוגרומים. סוד הישרדות זו הוא ה"לבדד ישכון" – הדביקות במסורת ובתורת ישראל, וגם האיומים מבחוץ לכלותנו
להדליק את האור בבית החושך
הוא אמר: "זכור שיהיה עליך להיאבק מול 119 חברי כנסת". בזמנו, הדברים היו נשמעים כגוזמא, או כבדיחה טובה. כיום אני יכול לומר שזוהי הגדרה מאוד טובה של תפקיד ראש הממשלה....
תופעה חד-פעמית בתולדות ישראל
ארצות הים-התיכון עברו טלטלות, ממשלות קמו ונפלו, אבל דברי החזון שהשמיע הרבי מליובאוויטש בחודש שבט התשנ"ב, התאמתו. ככל שנוקפות השנים, חסרונו של הרבי - המצפן-הלאומי, מורה-הנבוכים ועמוד-האש של העם היהודי – נעשה בולט ומורגש יותר ויותר
רב גדול ואסטרטג צבאי
הרבי טען בתוקף שקו בר-לב יהיה טעות גדולה ונוראה. מסתבר שלמרות שהדיון היה סודי, הרבי השיג את המידע. הרבי ידע הכל
הרבי ושזר
זוכה פרס גוגנהיים לצילום תיעד רגעים מרגשים של הנשיא שזר כחסיד בחצרו של הרבי
לאחר הטיסה הארוכה, השאלה הראשונה ששזר שאל כאשר נחת בניו-יורק בשעה חמש אחר הצהריים היתה מתי יוכל להיכנס אל הרבי ל'יחידות'. התשובה שקיבל היתה: 'מתי שתרצה'