שאלה:

כשאומרים את מזמור הפרנסה בליל ראש השנה, וכן בתפילות נוספות בימים הנוראים ובסליחות, נוהגים לפתוח את ארון הקודש. מה הסיבה לכך? האם בלי זה הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות?


תשובה:

חלילה... אלוקים תמיד "מבין ומאזין, מביט ומקשיב" לקול התפילה שלנו.כל תפילה היא קדושה וכל תפילה היא טובה, אולם ישנם זמנים מסוימים ותפילות מיוחדות שבהם רמת הקדושה עולה. באותה שעה הקרבה לאלוקים גדולה יותר והתפילה מתקבלת יותר. על מנת להראות את חשיבותן וקדושתן של אותן תפילות, מסיטים את הפרוכת ופותחים את ארון הקודש עד שספרי התורה נחשפים, כאות לכך ששערי שמיים נפתחים ואלוקים קרוב אלינו יותר מבשאר התפילות.