היהדות מספקת לאדם הזדמנויות רבות במשך היום לתקשר עם בורא העולם. מיד עם הקימה בבוקר אנו מודים לו על שהחזיר את נשמתנו; לפני אכילת מזון אנו מברכים אותו וכן הלאה.

עם זאת, במשך היום ישנם שלוש פעמים מיוחדות אותם אנו מקדישים לאלוקים, הלא הם שלושת התפילות: שחרית, מנחה וערבית.

הפעם נעסוק בתפילת הבוקר, תפילת שחרית.

קצת היסטוריה ומשמעות

על פי המסורת, היה זה אברהם אבינו שיזם את רעיון התפילה הקבועה מדי בוקר. רעיון זה מופיע בפסוק המופיע בספר בראשית (פרק יט): "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'." בנוסף, התפילות מסמלות את הקורבנות היומיים אשר היו מקריבים בבית המקדש.

בימים עברו היה כל אחד מתפלל בשפה שלו ומבקש את בקשותיו. מאוחר יותר, כשהחכמים ראו שאנשים רבים לא ידעו כיצד לבקש ולהתנסח, הם חיברו את סדר התפילה שמתאים לכל אחד.

תפילה משמעותה בקשה אך גם חיבור (במשנה מופיע ביטוי 'התופל את הכלים' שמשמעותו 'המחבר את הכלים'). התפילה נותנת לנו הזדמנות לבקש מבורא העולם אך גם להתחבר אליו; לפיכך, אין להתמקד רק בבקשת הצרכים הרוחניים והפיזיים שלנו, אלא לנצל זמן זה כדי להתחבר לאלוקים ולרענן את הקשר עמו.

הפרטים

לפני תפילת שחרית אומרים תפילות שונות ופסוקים מן התורה המתארים את הקרבת קורבנות התמיד בבית המקדש.

לאחר-מכן, התפילה מורכבת מן החלקים הבאים:

* הודו: פסוקים מן התהילים המודים לבורא העולם על חסדיו אשר גמל עמנו, לצד ברכת "ברוך שאמר והיה העולם" בה אנו מכירים בגדלותו.

* פסוקי דזמרה: פרקים המשבחים את מעשיו של האלוקים ואת חסדיו אשר גמל עמנו. הם כוללים פסוקים כמו: "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון", "הללו את ה' מן הארץ, תנינים וכל תהומות; אשר וברד, שלג וקיטור, רוח סערה עושה דברו" ומסתיימים במזמור אז ישיר שמתאר את קריעת ים סוף, ובברכת "ישתבח שמך לעד מלכנו."

* ברכות קריאת שמע וקריאת שמע: קטעים אלו כוללים ברכות המתארות בפרוטרוט כיצד אפילו המלאכים הנשגבים ביותר משבחים את האלוקים וכן את קריאת שמע עצמה.

* תפילת שמונה עשרה: תפילה המכילה תשע עשרה ברכות (על כך בהזדמנות אחרת) העוסקות בגדלות הבורא ובבקשה על צרכינו הפיזיים והרוחניים.

* תחנון וסיום התפילה: הזדמנות לבקש מבורא העולם סליחה על חטאינו, פרק בתהילים המשתנה לפי יום השבוע, ועוד.

פרטים נוספים

* תפילת שחרית מופיעה בסידור התפילה. ניתן לרכוש סידורים בכל חנות יודאיקה או תשמישי קדושה.

* גברים מגיל בר מצווה ואילך תפללים את תפילת הבוקר בטלית ובתפילין. (למנהג חב"ד, מתעטרים בטלית רק לאחר החתונה).

* תיאור זה מתאים לתפילות בימי חול. בימים מיוחדים (ראש חודש, תענית ציבור, שבתות וחגים) ישנם תפילות נוספות ושונות.