עם השתרר חשיכה, אנו מתפללים את תפילת ערבית (או: מעריב), התפילה השלישית מבין התפילות. מהי תפילת ערבית ומי חיבר אותה? על כך ועוד לפניכם.

כיצד חוברה תפילת ערבית

החומש (בפרשת ויצא) מספר לנו כי לאחר שיעקב ברח מאחיו עשיו, "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש." המונח פגיעה מופיע בתנ"ך גם במשמעות של תפילה, ולפיכך חכמינו זכרונם לברכה ראו בכך רמז כי יעקב תיקן את תפילת ערבית, תפילה אותם מתפללים לאחר ש"באה השמש".

כאשר אנשי כנסת הגדולה חיברו את סידור התפילה, הם קישרו את שלושת התפילות היומיות עם קורבנות שהיו מוקרבים בבית המקדש מדי יום ביומו. תפילת שחרית מסמלת את קורבן התמיד שהוקרב בבוקר; תפילת מנחה מסמלת את קורבן התמיד שהוקרב אחר הצהריים; ותפילת ערבי מסמלת את האיברים והפדרים שנותרו מן הקורבנות והועלו על המזבח במשך הלילה.

ובנוסף, הפסוק בספר התהילים מזכיר את התפילה שלוש פעמים ביום באומרו: "ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה וישמע קולי1."

מה כוללת תפילת ערבית

תפילת ערבית מורכבת משלושה חלקים עיקריים:

* קריאת שמע כאשר לפניה נאמרות שתי ברכות ולאחריה שתי ברכות. הברכות מודות לבורא העולם ה"מסדר את הכוכבים" ו"מעריב ערבים", ומזכירות את סיפור יציאת מצרים. הברכה האחרונה מבקשת שהלילה יעבור בשלום "השכיבנו אבינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום."

* תפילת שמונה עשרה, בנוסח הנאמר בכל אחת משלושת התפילות היומיות

* טקסט של עלינו לשבח המודה לבורא העולם על כך שלא שם חלקנו כגויי הארצות ומסתיים בפסוק המבשר כי "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד."

* בימים בהם סופרים את העומר, תפילת ערבית כוללת גם את ספירת העומר.

מתי מתפללים את תפילת ערבית

באופן עקרוני יש להתפלל את תפילת ערבית אחרי צאת הכוכבים – לאחר שהופיעו שלושה כוכבים בינוניים ברקיע (לוח השנה שלנו מכיל זמנים מדוייקים לכל מיקום בעולם). עם זאת, בתנאים מסויימים ניתן להתפלל ערבית קודם לכן.

יש להתפלל את התפילה לפני חצות הלילה, אך מי ששכח יכול להתפלל עד עלות השחר (לחצו כאן למידע נוסף בנושא).

חשיבות תפילת ערבית

על תפילת ערבית נחלקו התנאים האם היא תפילת רשות או תפילה אותה כל אדם חייב להתפלל. תורת החסידות מבארת2 כי דווקא העובדה שתפילה זו נקראת תפילת רשות מוכיחה על מעלתה המיוחדת, והעובדה כי תפילה זו נחשבת גם לתפילה השלישית של היום מוכיחה כי היא הנעלית מכולם.

יהי רצון שיתקבלו תפילותינו לרצון לפני אדון כל.