ב"ה

חג השבועות

במתן תורה פרץ הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו את כל הגדרים וההגבלות ובכחו האינסופי והבלתי מוגבל ביטל את התהום בין אלקות לבין גשמיות ופתח את הדרך להחדרת קדושה במציאות הגשמית
החידוש של מעמד הר סיני לא התבטא בעצם העובדה שניתנה אז התורה: תורה למדו גם קודם למתן תורה. החידוש הגדול שאירע אז הוא בכך, שלראשונה שמעו בני אדם תורה מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו. לכן נוהגים בליל שבועות לומר "תיקון", במקום ללמוד דף גמרא, ולכן מביאים תינוקות לבית הכנסת לשמיעת עשרת הדיברות