מהי שבת חזק?

שבת חזק היא שבת בה מסיימים את אחד מחמישה חומשי תורה. מכיוון שאת הספר החמישי, ספר דברים, מסיימים בשמחת תורה, יש למעשה רק 4 שבתות הנקראות בשם "שבת חזק". אלו הן השבתות בהם מסיימים את ספרי בראשית, שמות, ויקרא ו-במדבר.

מדוע קוראים לה בשם שבת חזק?

השבת קיבלה את השם המיוחד הזה בעקבות מנהג, מיוחד אף הוא, שנוהגים בסוף קריאת התורה. אחרי שמסיימים לקרוא את פרשת השבוע – ועמה מסיימים קריאת חומש שלם מחמישה חומשי תורה – נהוג שכל הקהל מכריז יחד: "חזק חזק ונתחזק!" זהו איחול שנזכה לחזק ולהתחזק בהמשך לימוד התורה.

מעניין כי מקור המנהג דווקא התחיל בכך שהיו1 מאחלים לכל מי שסיים לקרוא בתורה "חזק" או "חזק וברוך" (מנהג מקובל עד היום); עם זאת, בקרב קהילות רבות הפך המנהג לכך שכאשר מסיימים ספר שלם אומרים "חזק חזק ונתחזק2 ".

מה מקור הביטוי "חזק חזק ונתחזק"?

כבר בגמרא3 מובא כי יש לומר 'חזק', אם כי הביטוי שונה מעט: "חזק ואמץ", על בסיס דברי בורא העולם ליהושע בן נון: "רק חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה". הביטוי הנפוץ כיום הוא על בסיס הפסוק4 שאמר יואב, מצביאו המהולל של דוד המלך, בטרם יצא להגן על עם ישראל: "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו".

הרבי מליובאוויטש מציין5 שכאשר יהודי מסיים חומש שלם, הוא מקבל תוספת כפולה ומשולשת של חיזוק – ולכן המילה 'חזק' נאמרת למעשה שלוש פעמים.

האם האמירה "חזק" קשורה בכיבוד מיוחד?

לא. כל המתפללים, כולל מי שכובד בעליה לתורה וכן זה שקורא בתורה, אומרים "חזק חזק ונתחזק"6 . עם זאת, בבתי כנסיות רבים רואים ב'עליה' השביעית המסיימת את הספר כעליה מיוחדת ומכובדת במיוחד, וכשמזמינים את העולה לתורה עושים זאת במנגינה חגיגית מעט.

מה עושים בשבת חזק?

גבאי קהילות רבות נוהגים לערוך בשבת זו 'קידוש' מיוחד בבית הכנסת. זו הזדמנות מצויינת לחגוג את שמחת סיום חומש מחומשי התורה, לצד הוספה בדברי תורה ובקבלת החלטות טובות7 .

יהי רצון שאכן נזכה לחזק ולהתחזק!