משה מבטיח לבני ישראל שבעתיד יזכו ליהנות מכל ברכות ה'.

לשמוע בקול ה'
וְאַתָּה תָשׁוּב וְשָׁמַעְתָּ בְּקוֹל ה' וגו': (דברים ל:ח)

לשמוע בקול ה', משמעו לא רק לציית לו, אלא גם להיות מסוגלים לחשוף את מה שמסתתר בקולו - בתוך קולו. בהקשר של הברכות, הכוונה היא למצבים שבהם הברכה מסותרת בתוך מילים הנשמעות לאוזנינו כקללה, כמו אותן מילים ששמעו ישראל מפי משה רבנו בפרשה הקודמת. עלינו להאמין בטובו המוחלט של ה', ובכך שכל מה שהוא עושה עמנו - הכול לטובה. בזכות אמונה זו, המלווה בהודיה גם על מה שנראה כהפך הטוב, יזכה אותנו ה' לראות בעינינו כיצד הטוב המסותר הופך לטוב נראה ונגלה.

(על פי התוועדויות תשמ"ו ג, עמ' 348-346)