ב"ה

האם באמת קשה להיות יהודי?

ממתק לשבת פרשת ניצבים

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

האם באמת קשה להיות יהודי?: ממתק לשבת פרשת ניצבים

"כי קרוב אליך הדבר מאוד , בפיך ובלבבך - לעשותו" אם זה כל כך קרוב למה זה נראה כל כך רחוק?...

הוסיפו תגובה