ב"ה

ממשלת אחדות: היסוד עליו עומדים כל חגי תשרי

שיעור לפרשת ניצבים וראש השנה

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ממשלת אחדות: היסוד עליו עומדים כל חגי תשרי: שיעור לפרשת ניצבים וראש השנה

ארבע קושיות לחודש תשרי: למה ראש השנה נחגג יומיים? מדוע אומרים "אשמנו" בלשון רבים? מה מחבר את כל ארבעת המינים? ולמה חוגגים חג נוסף כ"שמיני עצרת" אחרי כל החגים? שיעור לפרשת נצבים וחגי תשרי, מאת הרב שניאור אשכנזי
MEKOROT ROSH HASHANA NITZAVIM 5779  
rosh hashana 5780