משה מסביר לעם ישראל שהקדוש-ברוך-הוא כרת את בריתו לא איתם בלבד, אלא עם כל הדורות העתידיים של ישראל.

קשר הדורות
וְאֵת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ פֹּה עִמָּנוּ הַיּוֹם: (דברים כט:יד)

עד עצם היום הזה, כאשר אנו מחדשים ומחזקים את הברית עם ה' באמצעות החלטה ללמוד את תורתו ולקיים את מצוותיו, אנו קושרים מיד קשר אמיץ עם כל יהודי, בכל רחבי העולם ובכל הדורות. משמעות הדבר היא שקיים מספר עצום של יהודים המגבים אותנו ומחזקים את החלטתנו. משום כך, על אף שאנו אכן ה"מעט מכל העמים", הרי שבכל הקשור למעשים הנחוצים לשם קיום רצון ה' והפיכת העולם למשכן עבורו אין לנו מה לחשוש ממספרנו הקטן. כאמור, זכויותיהם של כל היהודים שבכל הדורות עומדות לנו ומסייעות בידינו.

(על פי לקוטי שיחות יט, עמ' 273)