שתי משפחות לוייה כבר נפקדו, ובאה העת לפקוד את המשפחה השלישית - בני מררי.

חשיבות המסגרת
בְּנֵי מְרָרִי . . . תִּפְקֹד אֹתָם: (במדבר ד:כט)

משפחת מררי נשאה את דופנות המשכן - הקרשים, האדנים שבבסיסם והטבעות שבראשם. הדופנות אינן ממלאות תפקיד מוגדר בעבודת הקודש, אך הן מהוות לה 'שלד' ומסגרת כאשר הן תוחמות את גבולות החלל שבתוכו היא מתבצעת - ועל כן חשיבותן רבה מאוד. בחיינו קיימת חלוקה דומה. מערכת היחסים שלנו עם הקדוש-ברוך-הוא כוללת 'כלי קודש' רבים עטורי הילה ומשמעות, כדוגמת תורה, תפילה, גמילות חסדים ועוד. אולם ישנה גם מסגרת המעמידה את מערכת היחסים כולה ומשמשת לה מסגרת ושלד, והיא תכונת הביטול, ההכנעה וההתמסרות שלנו לרצון ה'. אפשר שהביטול אינו עטור הילה בורקת כעבודות קודש אחרות, אך הוא התשתית שעליה ניצב הבניין כולו.

(על פי התוועדויות תשמ"ח ג, עמ' 457 והלאה)