ב"ה

במקום לשאול "איפה הכסף?" צריכים לשאול "מאיפה הכסף?"

ממתק לשבת פרשת נשא

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

במקום לשאול "איפה הכסף?" צריכים לשאול "מאיפה הכסף?": ממתק לשבת פרשת נשא

סיפור מרגש על ילד יתום שאומץ על ידי נדיב טוב לב ועל גלגל שחוזר בעולם, מתקשר למצווה שבפרשת השבוע: מצוות הביכורים. ומה המסר היומיומי שאפשר להסיק ממנה?

הוסיפו תגובה