בפרשה הקודמת פקד משה, בדבר ה', את בני משפחת קהת. כעת מורה לו ה' לפקוד גם את בני משפחת גרשון.

סור מרע, עשה טוב
נָשֹׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן וגו': (במדבר ד:כב)

הכנת הבית לקראת בואו של אורח חשוב נעשית בשני שלבים: ראשית יש לנקות את החדרים ולאחר מכן יש לרהט אותם כראוי ולקשטם בתמונות ובחפצי נוי. שלבים אלו תקפים גם בבואנו להפוך את העולם לדירה עבור הקדוש-ברוך-הוא. ראשית עלינו לסלק את כל ביטויי הרע המצויים בעולם, ולאחר מכן עלינו למלא אותו בטוב.

שתי משפחות הלויים שנפקדו עד כה מקבילות לשתי עבודות אלו. תפקידה של משפחת גרשון היה לשאת את היריעות שהגנו על המשכן מפני פגעי הסביבה, כך שלמעשה התמקדו בהתמודדות עם תופעות שליליות - 'סור מרע'. משפחת קהת, לעומת זאת, נשאה את כלי הקודש, המקבילים לתכנים החיוביים שיש להביא אל העולם - 'עשה טוב'.

כאמור, הסדר ההגיוני הוא כסדרו של הפסוק - "סור מרע ועשה טוב". לא ניתן לקשט ולייפות בית שלא טוהר מטומאתו ולא נרחץ מזוהמתו. כך מרמז גם סדר לידתן של משפחות הלויים, גרשון תחילה ורק לאחר מכן קהת. מנגד, מִפקד בני קהת קדם למפקד בני גרשון, ומשמעות הדבר היא שהעבודה העיקרית היא הוספת הטוב, ואילו עבודת סילוק הרע משמשת לה כהקדמה בלבד.

(על פי לקוטי שיחות יג, עמ' 19)