לרגל ח"י באלול, יום הולדתו והתגלותו של הבעל שם טוב, אנו מביאים בזה שבעה פתגמים מעובדים מתורתו של הבעל שם טוב.

לכל פתגם משמעות עמוקה ועוצמתית לחיינו.

למה הגענו לכאן

נשמת האדם יורדת לעולם הזה וחיה שבעים, שמונים שנה כדי לעשות ליהודי טובה בגשמיות ובפרט ברוחניות.

כן, יתכן שהסיבה שבגללה אנחנו כאן היא כדי לעזור ליהודי אחר. אם כן, הבה ננצל כל הזדמנות בה אנו יכולים לעזור לזולת!

Acrylic on Canvas
Acrylic on Canvas

איפה האדם נמצא

במקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא.

לרצון יש כוח עוצמתי. גם אם לא הגעתם לרמות הרוחניות הנעלות ביותר, אל תפסיקו לרצות; תרצו באמת וכך גם תגיעו.

Oil on Canvas
Oil on Canvas

בכוח האמונה

כל אחד יכול לעבור על הים עם מטפחת, אם הוא רק מאמין באמונה פשוטה.

הסיפור המפורסם מספר כיצד הבעל שם טוב חצה את הנהר על מטפחת, אבל פונדקאי פשוט הצליח אף הוא לעשות זאת. האם הפונדקאי ידע לחולל ניסים? לא, אבל הוא הצליח לעשות זאת בכוח האמונה.

Digital Art
Digital Art

תמורת מצווה אחת

אפילו מלאך מיכאל הגדול שבמלאכים, היה נותן את כל עבודתו תמורת מצווה אחת של ציצית.

הדבר מוכיח עד כמה נחשבות המצוות שלנו למעלה.

Oil on Canvas
Oil on Canvas

למה ראיתם את זה?

כל דבר שיהודי רואה או שומע, עליו ללמוד מכך הוראה בעבודת הבורא.

לא רואים דברים סתם כך. אם האלוקים סיבב את העובדות כך שתראו או תשמעו משהו, בטח תוכלו להפיק מכך מסר חשוב לחיים. מהו המסר? את זה תצטרכו לגלות בעצמכם.

חביבותו של יהודי

כל יהודי ויהודיה חביב אצל הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מחביבותו של בן יחיד שנולד להורים לעת זקנתם.

תארו לעצמכם את ההורים המבוגרים שאחרי עשרות שנות עקרות זכו לפרי בטן. האם ניתן לשער את גודל האהבה שלהם לבנם יחידם? בורא העולם אוהב כל אחד ואחת מאיתנו הרבה יותר מכך, אז הבה נתייחס לכל אחד ואחת בהתאם.

חודש תשרי

(בכל שבת שלפני ראש חודש נהוג לברך את החודש, חוץ מחודש תשרי. אמר על כך הבעל שם טוב:)

את חודש תשרי מברך הקדוש ברוך הוא בעצמו, ובכוח הברכה הזו עם ישראל מברך את שאר 11 החודשים.

מי יתן ונזכה לראות את ברכתו של הבורא בכל תחום בחיינו.