רבי דובער שניאורי, האדמו"ר השני של תנועת חב"ד הידוע גם בכינוי "האדמו"ר האמצעי", הפיץ את רעיונותיה של תורת החסידות לקהלים רחבים. הוא היה מבקש מחסידיו לעצור בכל עיר ועיירה בה יעברו ולחזור על דברי החסידות אותם הם למדו בעצמם.

פעם נכנס אליו אחד מן החסידים ושאלה בפיו:

"אני מקבל מחמאות רבות מאנשים על דרשות החסידות שבפי, ואני חושש שהדבר גורם לי לתחושת גאווה. מה לעשות? אולי עדיף שאחדול מכך?"

השיב לו הרבי:

״א ציבעלע זאל פון דיר ווערן, אבער חסידות זאלסטו חזר׳ן!"

ובתרגום חופשי לעברית:

"אפילו אם תהפוך לבצל, עדיין עליך להמשיך ולדרוש את רעיונות החסידות!"

שנים רבות לאחר-מכן, בהתוועדות שנערכה בשבת פרשת נשא תשל"ד הסביר הרבי מליובאוויטש את משמעות הפתגם. בצל מוסיף טעם טוב לאוכל, כל עוד והדבר נעשה בכמות המתאימה. כך גם תחושת סיפוק אישי: כל עוד והיא נעשית במידה ומשורה היא יכולה להוות דבר חיובי, אך אין להגזים בכך...