"רוצים אתם לדעת מהי תשובה?" שאל פעם המשפיע החסידי ר' מענדל פוטרפס את תלמידיו.

"אספר לכם סיפור לו הייתי עד במו עיניי.

"היה זה כשנמלטתי מאימת שוטרי הנק.וו.ד. שרצו לאסור אותו ב'עוון' הפצת יהדות. נדדתי ברחבי רוסיה ומצאתי מקלט אצל משפחות טובות שהסכימו לארח אותי.

"בבית אחד בו התארחתי חלה אחד מבני המשפחה. הרופא שהגיע רשם סידרת טיפולים ארוכה אותה עליהם לבצע במשך שבוע ימים. 'עליכם למרוח משחה מסויימת, לאחר-מכן לשטוף אותה למרוח משחה אחרת, ושוב משחה שלישית' הוא אמר להם. 'חשוב מאוד שתקפידו בדיוק על הסדר שנתתי לכם. כל שינוי קטן עלול לסכן את חייו של הילד'!

"בוקר אחד האימא התבלבלה בסדר המשחות וחיש מהר מצבו של הילד החל להתדרדר. היא זכרה את אזהרתו של הרופא וראתה מול עיניה את מצבו של הילד, בדיוק כמו שהרופא אמר!

"היא החלה להסתובב בהיסטריה ברחבי הבית כשהיא צועקת לעצמה שוב ושוב (באידיש): "וואס האב איך גטעאן?" מה עשיתי? אוי, מה עשיתי?

"ואז היא נעצרה לרגע והחלה לצעוק שוב, הפעם משפט אחר: "וואס טו איך יעצט?" מה עליי לעשות כעת? כיצד אוכל להציל את הילד?

"זוהי תשובה אמיתית" סיים ר' מענדל את סיפורו. "בשלב הראשון על האדם לשאול את עצמו: מה עשיתי? כיצד חטאתי והתרחקתי מבורא העולם? אבל לאחר-מכן עליו לשאול מה עליו לעשות כדי לתקן את המעוות. לא רק 'מה עשיתי', אלא 'מה עליי לעשות כעת'."