...תש"ל

הנערה מרת...

סטנפורד, קונטיקט

ברכה ושלום:

מכתבך הגיע אלי באיחור ניכר. את כותבת בו אודות הבעיות והמבוכות הכלליות של תקופה זו, ובייחוד הבלבולים והסכנות שתוקפים מכל עבר את יהדות אמריקה, וכן הלאה.

ההערה הראשונה שלי היא שלכל לראש, יש צורך לצמצם את תשומת הלב של האדם לתחומים שבהם ניתן להשיג תוצאות מעשיות מידיות כלשהן, על ידי מאמץ נחוש של הנוער היהודי. במיוחד נערות יהודיות המוטרדות מהבעיות של תקופתנו הנוכחית, יכולות לעשות הרבה על ידי שהן תראינה דוגמה חיה של התנהגות יומיומית שמתאימה לבת ישראל, עליה נאמר "כל כבודה בת מלך פנימה" (תהילים מה, יד), כלומר, צניעות אמיתית היא המעלה הגדולה ביותר שלהן. אין צורך לומר שהדבר חייב לבוא יד ביד עם ההתנהגות של חיי היומיום הכלליים על פי דרך החיים היהודית, עם כשרות, שמירת שבת וכן הלאה.

יתירה מזו, מכיוון שהמצווה לאהוב כל יהודי (ויקרא יט, יח) היא אחד העקרונות הגדולים והיסודיים של תורתנו, הדבר מחייב את כולם להפעיל את ההשפעה המרבית על הסובבים אותם, על ידי שהם משמשים דוגמה חיה שאחרים יכולים ללכת בעקבותיה.

ויובהר בזאת: לא קל ללכת נגד הזרם מבלי לקבל עידוד מהסביבה הכללית. עם זאת, היהודים היו תמיד בעמדת מיעוט ובכל-זאת הצליחו לשמר את זהותם במשך הדורות. אבל רק אלה שלא התבוללו, היו מסוגלים לשרוד בתור יהודים. לכן, הדרך היחידה שראוי לכל יהודי ויהודי להתנהג בה, היא להישאר איתן ולא לפחד או להיות מושפע מהרוב, ובכך לשמור על שפיות בזמנים מבלבלים אלה, זמנים של תוהו ובוהו. הדבר החשוב הוא לא להשתוקק להיות נחשב ל"מודרני", "חדיש", וכדומה, משום שלא המודרניות היא הדבר הטוב עבור היהודים, אלא רק אותם ערכים מקודשים מימים ימימה אשר הוכיחו בבירור מה טוב וחיוני באמת עבור העם היהודי.

אם האמור למעלה הוא כלל שנכון ליהודים בכלל, הוא יפה בייחוד לצעירים ולצעירות בני העם היהודי, מכיוון שהצעירים חדורים במיוחד במידה רבה של אומץ להתייצב מול אתגרים וקשיים.

כבר הזכרתי את הצורך לצמצם את היעדים של האדם לבעיות ישירות ומעשיות. נקודה זאת צריכה להיות מודגשת במיוחד, מכיוון שזוהי בעיה שמונחת ביסודה של האדישות שנפוצה כל-כך בימינו אלה. הצרה היא שאנשים מתערבים בניסיון לפתור בעיות בעלות אופי גלובלי, ומחשיבים זאת לדבר 'שאינו לפי ערכם' לעסוק במה שמכונה 'זוטות' שקשורות בחיי היומיום. ואולם, בכל הקשור לבעיות גלובליות, האדם היחיד אינו יכול להגיע לשום הישג, והוא סתם מבזבז את הזמן והאנרגיה שלו או שלה ללא תועלת ובתסכול, מבלי להשאיר זמן כלשהו ולייחס תשומת לב כלשהי לדברים שהם נושאים אישיים קרובים מאוד, כמו הדרך שנערה יהודייה או נער יהודי צריכים להתנהג לפיה.

סבורני כי די בשורות האמורות כדי להטיל מעט אור על אותם נושאים שיש לך בהם עניין קרוב מאוד, ותהיה להם השפעה, מכיוון שהמעשה הוא העיקר (אבות א, יז). בכך אני מתכוון לומר שההתנהגות היומיומית שלך, הן בבית והן בפומבי, תהיה כזאת שכל אחד יוכל לראות שאת בת ישראל, בת לאמותינו הגדולות, שרה, רבקה, רחל ולאה (נזיר כג, ב), אשר מסייעת להנציח את הערכים האמיתיים והמסורת הנצחית של עמנו מתוך גאווה ונחישות. זהו גם התחום שבו את יכולה לתרום תרומה אמיתית לשיפור הכללי של החברה והעולם הרחב, לפחות בכל הקשור לפלח האישי שלך.

בברכה,