דאגות רבות בלב איש, אך אולי הדאגה המפורסמת – והמדאיגה – ביותר היא זו של הפרנסה. אנו חיים בעולם בו כדי לחיות אנו צריכים להתפרנס, וכדי להתפרנס אנו צריכים לצאת ולעבוד.

העולם מלא וגדוש בבני-אדם המתקשים להתפרנס בכבוד, לעתים תכופות עובדים קשה למחייתם ועדיין לא מצליחים להשיג את הסכום הנדרש לפרנסת המשפחה.

מדי יום נשלחו אל הרבי מאות מכתבים, וכפי שניתן להעריך רבים מהם עסקו בבקשת ברכה ועצה בנושאי פרנסה.

לפניכם לקט מכתביו של הרבי בנושא1 - בעיבוד חופשי.

מהיכן מגיעה הפרנסה?

פונים שונים, סגנונות אחרים ותשובות רבות, אך נראה כי רעיון אחד שב וחוזר על עצמו במכתביו של הרבי: עלינו לזכור כי רק בורא העולם הוא זה שמפרנס אותנו. ככל שנזכור זאת יותר, נדאג פחות.

ואם אנו זוכרים זאת, אנו עלולים להגיע למסקנות מדהימות.

"אם2 יש לאדם מתחרה בעסקים, שאף פתח עסק באותו איזור" כותב הרבי, "אם הוא יאפשר למידותיו ולנפש הבהמית שלו למשול בו, הוא יתחיל לשנוא את המתחרה.

"אבל אז יופיע השכל של נפשו האלוקית ויאמר לו: הרי אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא הוא בעל הבית של העולם, ואם כן הרי בין כה וכה אין לך מה לדאוג. אם בורא העולם קבע כי תהיה לך פרנסה, המתחרה שלך לא יוכל לגזול זאת ממך. ואם מלמעלה נגזר כי תהיה לך פחות פרנסה, האם אתה חושב שבגלל המתחרה התמעטה פרנסתך? הלא מלמעלה יכלו למצוא דרך אחרת כי תפסיד כסף, חלילה.

"אם כן, מה יש לך לשנוא אותו?

"אחרי התבוננות רבה בכך, השנאה מתחילה לפוג.

"אבל לא די בכך, הנפש האלוקית מופיעה שוב ואומרת לו: קיים את המצווה ואהבת לרעך כמוך! הרי אתה מומחה בתחום, וברור לך שהתחרות שלו לא תזיק לך – אם כן, עזור למתחרה שלך עם עצה טובה, או אולי תעניק לו הלוואה... בסופו של דבר השנאה שלך תיהפך לאהבה."

בהמשך, הרבי מציין כי לסייע למתחרה זו רמת חסידות גבוהה במיוחד; לאידך, ההתבוננות בכך שאף מתחרה לא יכול לגזול את מה שנקבע בשמיים, היא דבר ששייך לכל אדם.

"עדיין לא מצאתי מקור פרנסה!" כתב מישהו לרבי שהשיב לו3 :

"במחילת כבודו, בטח לא דייקת בדבריך. שהרי בברכת המזון אנו אומרים היכן מקור הפרנסה: 'ה' אלוקינו מלך העולם הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו'', וברכה זו חוברה על ידי משה רבינו בעצמו.

"אומנם ניתן ללמוד זכות על הביטוי בו השתמשת שכן גם יעקב אבינו שאל 'מאין יבוא עזרי?' עם זאת, יעקב המשיך ואמר 'עזרי מעם ה'', ומכאן הוראה עבור כל הדורות לאחריו כי עלינו לזכור מהיכן מגיע עזרנו."

לא לדאוג!

דאגה למצב הפרנסה היא אומנם דבר טבעי, אבל לא רצוי.

"חבל4 שאת מקבלת קשה כל-כך את הבעיה הזמנית של חוסר מציאת פרנסה, למרות שאת בטח יודעת שלדאבוננו זה דבר די נפוץ בתקופתנו.

"רואים במוחש את מה שמבואר בספרים הקדושים: ככל שהאדם חזק יותר בביטחונו בבורא העולם, כך ימהר מצב הפרנסה להשתפר."

ובמכתב אחר:

"כתוב5 בפסוק 'וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה', ולפיכך על האדם לעשות ולעבוד כדי להתפרנס. בפסוק אחר נאמר 'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך': על הכפיים (הידיים) לעסוק בפרנסה, אבל לא להשקיע מחשבה ודאגה בכך."

סגולה לפרנסה?

מה עושים אם בכל זאת מצב הפרנסה לא שפיר? האם יש סגולה מיוחדת שתשפר את המצב?

סגולה אחת שציין הרבי היא לתת צדקה.

"עצה למנוע קשיים בפרנסה הוא להרבות בצדקה, עליה אמר הקדוש ברוך הוא 'ובחנוני נא בזאת!', אנו יכולים להעמיד אותו כביכול במבחן: אם ניתן צדקה, הוא יעניק לנו פרנסה" כותב הרבי6 .

וכשנותנים צדקה, הסכום לא משנה.

"אפילו אם אפשר לתת סכום גדול, עדיף לחלק את הסכום לחלקים קטנים כדי לתת צדקה לעתים תכופות יותר. יש לעשות זאת בפרט בכל יום חול לפני תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה, לתת כמה מטבעות לצדקה7 ." במכתב שנשלח לאישה ציין הרבי לתת צדקה לפני הדלקת הנרות8 .

סגולה נוספת: השלום והאחדות.

"בתורת9 החסידות כתוב פעמים רבות שבזמננו, הפרנסה היא כמו המן שירד במדבר: היא מתרחשת באופן נסי, שכן על פי שכל קשין מזונותיו של אדם...

"דרך עיקרית לקבל את ברכתו של ה' היא האחדות... כפי שידוע פתגמו של האדמו"ר הצמח צדק: א, ב, ג, ד: א – אחדות (או אהבה), מביאה עמה ב – ברכה. אבל ג – גאווה, מביאה עמה ד- דלות."

לפעמים המצב הכלכלי מזיק גם לשלום בית בין בני הזוג. לאחד החסידים כתב הרבי שדווקא שלום בית יכול להיות סגולה לפרנסה.

"אולי10 הינך זוכר את מה שאמרתי לך פנים בפנים ששלום בית נוגע גם לפרנסה... אולי זה נראה נושא פעוט וקטן בעיני אנשים, אך דווקא זה הוא אבן הבוחן לראות עד כמה האדם חסיד באמת."

סגולות נוספות לפרנסה שהציע הרבי: שמירת שבת11 , גידול זקן12 וכיסוי ראש מתאים לאישה13 .

ולפעמים, על האדם לנקוט בצעד דרסטי ודווקא זה יפתח בפניו את שערי הפרנסה. כך כתב הרבי לאיש עסקים שקיבל על עצמו לתרום סכום כסף גדול לצדקה, למרות שהדבר לא היה בטווח יכולותיו הפיננסיות:

"ידוע14 מה ששמענו מאת חמי הרבי, שכאשר יהודי למטה מקבל על עצמו לתת לצדקה סכום גדול, אפילו אם בשעת מעשה הוא לא יודע כיצד הוא יעשה זאת, פוסקים לו מלמעלה פרנסה בהרחבה... אני בטוח כי גם אצלך, מכיוון שיחד עם שותפך קיבלת על עצמך החלטה טובה בלב שלם, למרות שעד היום זה לא היה כך – בטח למעלה כבר נפסק כי תקבלו פרנסה בהרחבה ובהצלחה."

פרנסה וילדים

לפני כל זוג המבקש להביא ילד לעולם עומדת השאלה: האם הם יוכלו לעמוד באתגר הפיננסי?

"במכתבך15 את מזכירה את דאגתך בקשר למצב הפרנסה. עלייך לזכור את מה שכתוב בספרי הקודש שכאשר נולד ילד, זהו סימן ברכה בבית וגם עבור הפרנסה. כדי לזרז זאת, יש להיות חזקים בביטחון בהשם יתברך שהוא זן ומפרנס לכל, והוא יתן מידו המלאה..."

כאשר נולדים הילדים, יש כאלו המקפידים לחנך אותם מגיל צעיר לשאוף לקריירה מבטיחה. הרבי הביע את צערו כאשר ההורים עשו זאת במקום לאפשר לילד להקדיש את שנות חייו הראשונות ללימוד תורה ולצמיחה רוחנית.

"הלוואי16 מכאן ולהבא, לא יגרמו לילד לחשוב ששלימותו של האדם היא רק כאשר הוא יודע מראש כיצד הוא יתפרנס (ולמען האמת, המציאות היא הפוכה, כמו שרבותינו זכרונם לברכה אמרו שאין אדם יודע במה הוא ישתכר) אלא שהשלימות היא בורא העולם, והוא אומר כי אם נלך בחוקותיו "ונתתי גשמיכם בעתם", הפרנסה תבוא אף היא."

זו לא רק עצה רוחנית, מציין הרבי, אלא גם עצה טובה מבחינה פסיכולוגית. כאשר האדם יכול להקדיש זמן בגיל צעיר ללימוד ללא דאגות, הדבר יעניק לו שלווה ויכולת להתרכז – שתי יכולות קריטיות לפרנסה בהמשך17 .

הוראות שונות

הנה שלל הוראות של הרבי בנושאים שונים הקשורים לפרנסה:

* "כאשר18 מצב הפרנסה דחוק, עדיין יש לתת מעשר: חצי לתת כעת, ואת החצי השני להשאיר כחוב לקופת הצדקה, וכאשר המצב ישתפר יש לשלם את החוב".

* לחתן שביקש לעכב את החתונה בגלל שהוא עדיין לא מצא עבודה: "לא19 נראה לי לעכב החתונה... כי הרי ידוע מאמר רבותינו זכרונם לברכה... שהקדוש ברוך הוא נותן פרנסה לאיש בשביל אשתו".

* המצב הכלכלי ברוסיה הקומוניסטית הכריח יהודים רבים לפעול בצורה לא חוקית. לאחר שהם יצאו ממך הברזל, הרבי עודד אותם לנטוש דרך זו אלא לנהל את העסקים שלהם בדרך החוקית והמקובלת במדינה אליה הם היגרו20 .

* אין לנטוש מקום עבודה קיים ללא מציאה וודאית של מקום עבודה חדש21 .

* לרופא שהתלבט בין קבלת משרה מלאה לבין הקצאת חלק מהזמן למחקר כתב הרבי כי אם עבודה בתחום המחקר תוכל לספק לו פרנסה – גם אם היא פחותה יותר ממשרת הרופא – היא עדיפה שכן היא תעניק לו סיפוק נפשי, וגם תעזור לו להתפרנס טוב יותר בטווח הרחוק22 .

* להעדיף חיפוש פרנסה במקום המגורים הקיים על פני מעבר למדינה אחרת23 .

* ונקודה חשובה ביותר: מה' מצעדי גבר כוננו. כאשר אדם מגיע למקום מסויים, גם אם הדבר נעשה לכאורה כדי להתפרנס, יש לו שליחות רוחנית הממתינה עבורו24 .

לסיום...

כפי שכולנו יודעים, פרנסה טובה היא רק חלק אחד מברכתו של הבורא; החלק השני הוא ההוצאות שיש לנו.

נחתום אפוא בברכה שהזכיר הרבי25 כי נזכה להתפרנס בכבוד וכי הממון ישמש "לענינים טובים בריאים ומשמחים, כולל עניני תורה ומצוות משמחי לב", אמן.