הבדיחה הידועה מספרת על יהודי שנקלע לאי בודד. אחרי כמה שנים נשלח אליו כוח חילוץ, וכשהם נחתו על האי הם נדהמו לראות שני בתים שהוא בנה בשתי ידיו. "מדוע אתה צריך שני בתים?" הם שאלו. "אלו הם בתי כנסת" הסביר היהודי. "אחד מהם הוא בית הכנסת בו אני מתפלל." "והשני?" – "לשם בחיים לא אכנס!"

צחוק בצד, נראה שמריבות ומחלוקות רבות פורצות דווקא במקום הקדוש לנו, בבית הכנסת. קבוצות של בעד ונגד; גבאים כאלו או אחרים, האם להתחיל את התפילה חצי שעה מוקדם יותר – מה שלא יהיה, תמיד יהיו סיבות למריבות.

ואולי המריבה הגרועה ביותר היא זו בה שני הצדדים הניצים רבים כביכול בשם התורה ובורא העולם, כשכל צד טוען שהוא ורק הוא מקיים את רצון האלוקים.

הרבי פותר חילוקי דיעות

בתשובה1 למכתב שקיבל הרבי מצד אחד במריבה כזו, הרבי ניתח את המחלוקת וגם הציע פתרון מעשי כיצד לפתור אותה. הנה הדברים בתרגום מאידיש ובעיבוד חופשי:

ראשית, הבה נסקור את המחלוקת הקיימת. מהיכן היא נובעת? ומי אשם בה?

חילוקי דיעות זה בסדר. חכמינו זכרונם לברכה אמרו כי "אין דיעותיהן שוות", לכל אדם יש דיעה משלו הייחודית רק לו, כך שזה טבעי שישררו חילוקי דיעות בין אנשים שונים. אבל חילוקי הדיעות לא צריכים לגרור עמם מחלוקת, בטח לא מריבה של ממש!

מי אשם? כמעט תמיד, כאשר פורצת מריבה, שני הצדדים אשמים. נכון, לפעמים צד אחד אשם יותר מחברו, אך בכל צד יש אשמה מסויימת גם כן.

כעת, הבה נתבונן מדוע חשוב כל-כך להשכין שלום בבית הכנסת.

בורא העולם רוצה לקבל את התפילות שלנו. היהדות מדגישה עד כמה חשוב שישרור שלום בינינו, כמו שנאמר במשנה "לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום." לשם מה אנו באים לבית הכנסת? כדי להתפלל, לבקש ממנו שימלא את תפילותינו ובקשותינו. אם כך, עלינו ליצור את ה'כלי' שיחזיק את ברכתו של האלוקים, והכלי הוא השלום.

הכותבים ביקשו שהרבי יכריע ויפסוק מיהו הצודק וכיצד יש לנהוג, אבל הרבי הגיב כי ממרחקים אי-אפשר לפסוק, במיוחד כאשר רק צד אחד מביע את טענותיו. עליהם לפתור את המחלוקת בעצמם. כיצד עושים זאת?

לזכור מי מסתכל. על האלוקים נאמר כי הוא "מניח העליונים והתחתונים" וניצב על כל אדם, בוחן את כליותיו וליבו. גם כאשר יושבים למשא ומתן הוא נמצא יחד עמם.

מקום קדוש. בית הכנסת הוא מקום קדוש, צריך לוודא שתמיד תשרור בו קדושה כזו שאף תתפשט ותגיע לביתם של המתפללים. עד כמה חשוב לשמור על שלום במקום כזה!