באנו חשך לגרש

בידינו אור ואש

כל אחד הוא אור קטן

וכלנו אור איתן

סורה חשך, הלאה שחור

סורה מפני האור