מעוז צור ישועתי

לך נאה לשבח

תיכון בית תפילתי

ושם תודה נזבח

לעת תכין מטבח

מצר המנבח

אז אגמור בשיר מזמור

חנוכת המזבח