ב"ה

כיצד ניתן לענות על צרכים של אנשים שונים כל-כך בפעם אחת?