ב"ה

תמיד תחיו בסתירה פנימית

הפרק הראשון של התניא חושף אותנו למאבק שלא ייגמר