שאלה:

התחלתי לקיים מצוות באופן נוירוטי למדי. אני כל הזמן בודק האם אני עושה את הדברים הנכונים. האם אמרתי את הברכה המתאימה? נטלתי ידיים כמו שצריך? חיללתי בטעות את השבת? אני פוחד שאני נעשה כפייתי. מצד שני, אני רוצה לקיים את המצוות כמו שצריך. כיצד אוכל לעשות זאת בלי להשתגע?

תשובה:

טוב מאוד להקפיד לקיים כל פרט מהמצוות. המצוות הן הגשמת רצונו של האלוקים וכל פרט חשוב. אך יש גבול עד כמה ניתן להקפיד.

בלימודי ה'סמיכה' לרבנות עברתי חוויה רבת-עוצמה ששינתה לנצח את השקפתי ביחס לאלוקים ולמצוותיו.

למדתי בישראל בישיבה יחד עם עוד מאות סטודנטים. בוקר אחד, אחרי תפילת הבוקר, אחד מחבריי ניגש אליי כשמבט מודאג נסוך על פניו. "אני חושב שיכול להיות שהתפילין שלך לא כשרות", הוא אמר. שאלתי אותו למה הוא מתכוון, והוא ציין בפניי שהתפילין של ראש שלי לא נראות מרובעות לחלוטין.

הייתה זו בעיה רצינית. התפילין אמורות להיות מרובעות, ואם הן לא – הן לא תפילין. אם חברי אכן צודק והתפילין שלי לא מרובעות כפי שצריך, הרי שהשתמשתי בתפילין לא כשרות – ולמעשה לא הנחתי תפילין – במשך כמה שנים!

ידעתי שאני חייב לתת את התפילין של ראש לבדיקה. רצתי מיד לרב שהיה מפורסם בבקיאותו בהלכה. ניגשתי אליו ושאלתי האם הוא יוכל לפסוק עבורי: הראיתי לו את התפילין, הצבעתי על הפינה הלא מושלמת והמתנתי בחשש רב לפסק הדין.

הרב בדק את התפילין, הביט בי בעיניו הטובות והחכמות, וחייך. הוא הגיב במשפט אחד, בציטוט מן התורה: התורה "לא בשמים היא" – היא לא ניתנה למלאכים.

לא הייתי זקוק להסברים נוספים. התפילין שלי היו בסדר גמור. כשהתורה מצווה לייצר תפילין מרובעות, כוונתה היא שעליך לעשותם בעלי צורה מרובעת ככל שידי אנוש מסוגלות לכך. איננו מלאכים המסוגלים לעשות זוויות מושלמות. אנו בני אנוש המסוגלים רק לעשות כמיטב יכולתנו, וזה בדיוק מה שאלוקים דורש מאתנו.

אילו רצה האלוקים יצורים מושלמים הוא לא היה בורא אותנו, בני אנוש הנוטים לטעות. לכן ברור שלא זו הייתה כוונתו. הוא רצה שאנחנו, בני האדם, עם כל פגמינו וחולשותינו, נעשה כל מאמץ שביכולתנו להגשים את התכלית האלוקית.

המרובעים שלנו לא יהיו מרובעים מושלמים, והזוויות שלנו לא תהיינה ישרות כסרגל. כולנו עושים טעויות ושוגים לפעמים. אבל זה בסדר. אנחנו לא מלאכים. לא מצפים מאתנו שנהיה מלאכים. לעשות כמיטב יכולתנו, ועדיין להישאר לא מושלמים, זה מה שמאפיין אותנו כבני אדם, וזה אנושי לחלוטין.